Hoppa till sidans innehåll

Helsingborgs Stadsplan 2017

20 SEP 2016 16:53
Senderödsgruppen, d.v.s. Dag Lewis-Jonsson, Rolf Gustafsson och Macke Selander, har till Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad lämnat in HSOK:s yttrande angående Stadsplan 2017.
 • Uppdaterad: 18 DEC 2017 09:42

Yttrande över Stadsplan 2017

HSOK har i flera planärenden de senaste åren lämnat synpunkter på utvecklingen av stadens grönområden i bland annat Översiktsplan 2010, Grönplanen, ändrad översiktsplan Pålsjö och Naturreservatet Pålsjö. Vi har också pekat på nödvändigheten av den växande befolkningens tillgång till fler och större naturområden för friluftsliv, motion, rekreation, friskvård, bullerfrihet och biologisk mångfald. Fler allemansrättsligt tillgängliga natur- och skogsområden måste tillskapas för att tillåta stadens förtätning och tillväxt.

Stadsplan 2017 kan tillföras:

 

 • Fler grönytor och parker samt öppna och tillgängliga koloni- och odlingslottsområden.

 • Ytterligare sammanhängande grönstråk, t ex förlängning av Ramlösa- och Jordbodalsravinerna både till havet och inåt landet vilket ger större bullerfria rekreationsområden och ökad biologisk mångfald.

 • Utökade stråk för cykel, promenader och löpning både norrut och söderut utmed kusten.

 • Omvandling av stadsnära åkermark till ängs-, hagmarks- och skogsområden runt bland annat Pålsjö skog och Ättekulla/Raus ger mer tillgång till allemansrättslig natur för friluftsliv och rekreation.

 • Nya täta stadsdelar genom att befolkningsökningen koncentreras till redan exploaterade men extensivt utnyttjade områden mellan Söder och Råå samt vid stationerna Maria, Ramlösa och Ödåkra.

 •   Nya blågröna stadsmiljöer utmed kusten tillskapas genom nylokalisering av tekniska verksamheter till öster om stadens täta bebyggelse.

Vi vill ha bort följande från Stadsplan 2017:
 • Alla förtätningar som inkräktar på grönområden, parker, lekplatser, gångstråk, träddungar, alléer etc.
 • Ingen byggnadsexploatering av den öppna ängen söder om Pålsjö slott, utan bibehållen ängs- och hagmark enligt ursprungliga naturreservatsförslaget.

 • Ingen byggnadsexploatering av den öppna marken norr om Sofieroskogen, utan endast område för lokalisering av ny friluftsgård med tillhörande verksamhet, utomhusgym, naturrum, parkering etc. Denna användning bör garanteras genom ny detaljplanläggning innebärande en förstärkning av det nya naturreservatets funktion och tillgänglighet i enlighet med översiktsplanen för Pålsjö.

 • Inga hårdgjorda parkeringsytor på den öppna slottsängen för fårbete söder om Sofiero slottspark.

 • Långsiktig omvandling av extensivt utnyttjade industri- och logistikarealer söder om Söder så att nya täta stadsdelar kan ersätta behovet av intensiv förtätning.

  Sammanfattning:

  Genom att långsiktigt konsekvent ändra extensivt utnyttjade områden för helt nya täta stadsdelar i attraktiva miljöer utmed kusten kan dessa kombineras med närhet till bevarade och nyskapade grönområden och blågröna stråk. En god tillgång till skog och mark för friluftsliv, motion, rekreation och friskvård är nödvändigt för en sund utveckling av det framtida stadssamhället. De gröna arealerna i Stadsplan 2017 bör tryggas genom mer omvandling av grå-svarta arealer till gröna och blå.

  På uppdrag av styrelsen för
  Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb (HSOK)

  Dag Lewis-Jonsson Rolf Gustavsson Macke Selander

  Helsingborgs SOK:s kontaktman i detta ärende är:

  Dag Lewis-Jonsson
  e-post:
  This is a mailto link 

 

Den inskickade PDF-filen kan laddas ner genom att klicka på länken här.

Skribent: Erik Ahlström
E-post: Adressen Gömd


Gör din medlemsansökan här!

 

Postadress:
Helsingborgs SOK - Orientering
Dag Hammarskjölds Väg 81
25433 Helsingborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info