Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb

Styrelsen

Så här ser Helsingborgs SOKs styrelse ut 2023.

Dennis Rudqvist ordförande ordf@hsok.se
Barbro Norrestam kassör kassor@hsok.se
Helena Åhlin sekreterare
Anders Brandtsfridh ledamot
Fredrik Hjort ledamot
Bengt Johnsson ledamot
Lisa Kjellen ledamot
Magnus Steen ledamot
Macke Selander suppleant