Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb

Ekonomiska bestämmelser

Klubbens ekonomiska bestämmelser för 2024 finns nu för nedladdning. De går även att se på klubbgården i Pålsjö.

Ekonomiska bestämmelser 2024