Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb
Stafett, uttagningspolicy

Stafett, uttagningspolicy

HSOK:s policy för uttagning av lag för ungdoms- och juniorstafetter (HD10-20)

Uppdaterad den 25 juli 2021

Mål

Att ställa upp i så många stafetter som möjligt. Att delta i stafetter stärker lag och a klubbkänslan och gynnar
gemenskapen i gruppen. Målet är att alla som vill springa stafett ska ges möjlighet till detta på en för individen lagom
utmanande och utvecklande nivå (dvs anpassad efter löparens orienteringskunskaper).

UK

Uttagning av lagen sker av uttagningskommittén, som består av representanter för respektive tränargrupp som ingår i
stafetten. Vid klubb och seniorstafetter där ungdomar ingår ska uttagning ske i samråd med UK.

Laguttagning ska meddelas senast tisdagen före stafetten.

Principer

 1. Principerna gäller för anmäld klass och inte löparens ålder.
 2. I klasser upp till 12 år sätts lagen ihop för att skapa jämna klubblag.
 3. I klasser mellan 13 -och 16 år sätts lagen ihop för att skapa ett konkurrenskraftigt första lag, dock även med ett
  fokus på vår målformuleringen att alla som vill ska få springa. För juniorstafett gäller bästa lag. För
  kombinationstafetter med spann över flera klasser är det första fokus att den är till för den avsedda gruppen, sedan
  för yngre löpare.
 4. Vid lika prestationsnivå och träningsflit skall äldre löpare prioriteras.
 5. UK ska (om möjligt) i förväg meddela om policyn behöver frångås. Detta kan gälla till exempel om en stafett
  behöver en äldre löpare för att klara av att ställa upp med fler lag (dvs fler får springa stafetten) eller om vi
  bedömer att träningsvärdet är viktigare (fler får springa en startsträcka i bra konkurrens).
 6. Om det inte är möjligt att få ihop klubblag, så är kombinationslag med andra klubbar, SKOF eller OLNV ett bra
  alternativ. Löpare måste alltid prioritera klubbens stafettlag.