Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb

Dags att betala medlemsavgift för 2024

IdrottOnline hanterar inte längre medlemsavgifter så i år kommer inget individuellt utskick till varje medlem.

Detta gäller för medlemskapet 2024

Betala in till något av följande konton senast 28 februari:

  • Bankgiro 761-3656
  • PlusGiro 389585-1

Ange ”Medlemsavgift” samt namn på vilken/vilka betalning avser.

Kategori och ålder Kostnad/år [kr]
Vuxen från 21 år 800
Ungdom t.o.m. 20 år 500
Familj, max 2 vuxna samt ungdom/ar på samma adress 1800

Se Ekonomiska bestämmelser om du vill veta mer om medlemskapet.

Kontakta it.admin@hsok.se om:

  • Du inte längre vill vara medlem eller vill göra familjeändring.
  • Du redan avslutat ditt medlemskap. I så fall tar vi bort dig från denna epostlista och dubbelkollar att du är borttagen som medlem i IdrottOnline.