Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb

Vännernas Fair Play-pris 2023

Vänners Fair Play-pris för 2023 delades ut i samband med valårsmötet 2023-11-27.

Helsingborgs skid- och orienteringsklubb:s Vänners Fair Play pris 2023

Priset är inte för att premiera utfört arbete eller prestation, utan för att hen sprider gott kamratskap och positiv stämning, samt ser och bekräftar osjälvisk alla andra.

2023 års pris tilldelas
Dennis Rudqvist

Juryns motivering: Dennis sprider en positiv stämning i alla de roller han haft i föreningen, där han verkat för att alla ska kunna vara med, även unga som gamla. Detta oavsett, om det gäller motionsorienteringar eller klubbens egna tävlingar och arrangemang. Dennis personifierar själva glädjen med orientering, inte bara focus på resultat och prestation.