Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb

Macke Selander

Kära medlemmar,

Macke Selander begravs den 29 september kl 13.00 i Välluvs kyrka. Representanter från styrelsen kommer att deltaga för att hedra Mackes minne.

Mackes familj har uppmanat att tänka på Macke genom att stötta föreningslivet och vi har fått förfrågan från några klubbmedlemmar som gärna vill lämna en minnesgåva till klubben. Efter diskussion i styrelsen har vi tänkt använda minnesgåvorna som kommer in till två ändamål, nämligen att uppmärksamma våra medlemmar som gör ideella insatser i klubben och till våra barn/ungdomar.

Du kan ge en minnesgåva till klubben genom inbetalning på klubben bankgiro 761-3656 och märka betalningen med ”Macke Minnesgåva”. Vi kommer sedan i samband med begravningen att redovisa inkomna minnesgåvor till klubben. Det vore därför bra om betalningen har skett senast den 26 september. Betalning efter 26 september tas också tacksamt emot, men kommer kanske inte synas vid redovisningen.

För styrelsen
Dennis