Helsingborgs Skid- och Orienteringsklubb

Vännernas pris till Barbro Norrestam

Vid en ceremoni i samband med valårsmötet den 28 november delade ordförande Maj-Britt Gustafsson ut HSOK Vänners Fair Play pris. Årets pris tilldelades klubbens mångårige kassör Barbro Norrestam.

Juryns motivering:

Barbro sprider en positiv och optimistisk anda i det viktiga styrelsearbetet och har för alla
klubbens medlemmar under lång tid (sedan 2001) åtagit sig en av de tyngsta posterna.
Barbro tar även engagerat tag i alla uppgifter kring vårt arrangemang ”3 skåningar” med
glädje och trivsel detta trots att familjen inte är så aktiv på träning och tävling längre.
Barbro engagerar med positiv anda glatt, såväl gamla som nya medlemmar samt unga som
äldre i arbetet med ”3 skåningar”.

Grattis Barbro! Synnerligen välförtjänt!